People

People

Students

Graduate Students (M2)

 • MORIBE, Takahiro
 • TSUTSUMI, Kohei

Graduate Students (M1)

 • AKIYAMA, Nozomu
 • LI, Shihan
 • SAITO, Yuta
 • SAITO, Yuya
 • SAKURADA, Keishi
 • XIAO, Yigeng
 • YAMAMOTO, Tsubasa

Undergraduate Students (B4)

 • HARA, Yuki
 • KAWAKAMI, Taira
 • NAKAMURA, Hiroto
 • TORISAKI, Shuhei
 • UTAGAWA, Katsuya

Page Top