People

People

Students

Graduate Students (M2)

 • AKIYAMA, Nozomu
 • LI, Shihan
 • SAITO, Yuta
 • SAITO, Yuya
 • SAKURADA, Keishi
 • XIAO, Yigeng
 • YAMAMOTO, Tsubasa

Graduate Students (M1)

 • HARA, Yuki
 • KAWAKAMI, Taira
 • NAKAMURA, Hiroto
 • TORISAKI, Shuhei

Undergraduate Students (B4)

 • IIZUKA, Reo
 • KAMIKADO, Ryohei
 • KIM, Shin
 • NAKATSURU, Yukihiro
 • SASAKI, Takuro

Page Top